Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 1991-1-1:2023

Еврокод 1: Въздействия върху строителните конструкции. Част 1-1: Специфично тегло на материали, собствено тегло на строителните конструкции и полезни натоварвания в сгради

Eurocode 1 - Actions on structures - Part 1-1: Specific weight of materials, self-weight of construction works and imposed loads on buildings

Главна информация

40.60     8.06.2023 г.

BDS

ТК-56

Европейски стандарт

91.010.30  

Обект и област на приложение

(1) EN 1991-1-1 дава правила относно следните аспекти, свързани с въздействия, които са от значение за проектиране на конструкциите на сгради и строителни съоръжения, включително някои геотехнически аспекти:
- специфично тегло на строителни материали и складирани материали;
- собствено тегло на строителни елементи;
- полезни натоварвания в сгради
(2) Дадени са средни стойности за обемни тегла на специфични строителни материали, допълнителни материали за мостове, складирани материали и продукти. В допълнение, за специфични материали и продукти е даден ъгъла на естествения откос.
(3) Дадени са методи за оценяване на характеристичните стойности на собствените тегла на строителните елементи.
(4) Дадени са характеристични стойности за полезни натоварвания за следните зони в сгради, в зависимост от категорията на използване:
- зони за живеене, обществени, търговски и административни зони;
- зони за архиви, складове и промишлени дейности;
- гаражи и зони за преминаване на транспортни средства (с изключение на мостове);
- покриви;
- стълбища и площадки;
- тераси и балкони.
ЗАБЕЛЕЖКА: Натоварванията на зони за превозни средства, дадени в този стандарт, се отнасят за превозни следства с бруто тегло до 160 kN. Допълнителна информация може да се получи от prEN 1991-2:2021.
(5) Дадени са характеристични стойности на хоризонтални сили за парапети и стени, действащи като прегради.
ЗАБЕЛЕЖКА: Сили от удари на превозни средства са специфицирани в EN 1991-1-7 и prEN 1991-2:2021.
1.2 Предпоставки
(1) Прилагат се общите предпоставки от FprEN 1990:2022.
(2) EN 1991-1-1 е предвиден да се използва заедно с EN 1990, другите части на EN 1991 и частите на другите Еврокодове за проектиране на строителни конструкции.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 1991-1-1:2004

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN 1991-1-1:2023
40.60 Край на общественото допитване
8.06.2023 г.

Свързан проект

Въвежда prEN 1991-1-1 IDENTICAL