Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN IEC 60079-0:2018/AB:2022

Експлозивни атмосфери. Част 0: Оборудване. Общи изисквания

Explosive atmospheres - Part 0: Equipment - General requirements

Главна информация

10.99     27.04.2022 г.

20.60    18.05.2022 г.

BDS

ТК-38

Европейски стандарт

Обект и област на приложение

Промяна на приложение ZY, за да се приведе в съответствие изискването в EN 60079-0:2018 с изискванията на ATEX директива 2014/34EU чрез добавяне на "Ex" - "оборудване е четливо и незаличимо маркирано върху основната част“ към точка ZY3, маркировка.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

2014/34/EU

Съоръжения и системи за защита, предназначени за използване в потенциално експлозивна атмосфера

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

Изменя
БДС EN IEC 60079-0:2018

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN IEC 60079-0:2018/AB:2022
10.99 Прието предложение за нов проект
27.04.2022 г.

Свързан проект

Въвежда EN IEC 60079-0:2018/prAB IDENTICAL