Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN ISO 15799:2022

Качество на почви. Ръководство за екотоксикологично характеризиране на почви и почвени материали (ISO 15799:2019)

Soil quality - Guidance on the ecotoxicological characterization of soils and soil materials (ISO 15799:2019)
15.11.2022 г.

Главна информация

60.60     15.11.2022 г.

BDS

ТК-15

Европейски стандарт

13.080.99  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този документ е един от серията международни стандарти, които предоставят насоки за почви и почвени материали във връзка с определени функции и ползи, включително опазване на биологичното разнообразие. Той се прилага във връзка с тези други стандарти. Той предоставя насоки за избиране на експериментални методи за оценяване на екотоксичния потенциал на почви и почвени материали (например изкопани и санирани почви, пълнители, насипи) по отношение на предназначението им и възможните неблагоприятни ефекти върху организмите, които обитават водата и почвата .
Виж повече на английски език.

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN ISO 15799:2022
60.60 Публикуван стандарт
15.11.2022 г.

Свързан проект

Въвежда EN ISO 15799:2022 IDENTICAL

Въвежда ISO 15799:2019 IDENTICAL