Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN ISO 9978:2023

Радиационна защита. Херметични източници. Методи за изпитване на утечки (ISO 9978:2020)

Radiation protection - Sealed sources - Leakage test methods (ISO 9978:2020)

Главна информация

60.55     18.12.2022 г.

60.60   

BDS

ТК-71

Европейски стандарт

13.280  

Обект и област на приложение

Този документ определя различните методи за изпитване на утечки за херметични източници. Дава пълен набор от процедури, използващи радиоактивни и нерадиоактивни средства.
Този документ се прилага за следните ситуации:
— изпитване за утечки на изпитвателни източници след изпитване за класификация на проекта в съответствие с ISO 2919;
— изпитване за управление на качеството на продукцията на херметични източници;
— периодични прегледи на херметичните източници, осъществявани на редовни интервали в продължение на експлоатационния живот.
Приложение А към този документ дава насоки на потребителя при избора на най-подходящия(и) метод(и) според ситуацията и вида на източника.
Приема се, че може да възникнат обстоятелства, при които специални изпитвания, неописани в този документ, се изискват.
Все пак се подчертава, че доколкото производството, използването, съхранението и транспортирането на херметични радиоактивни източници, спазването на този документ не е заместител на спазването на изисквания на съответните разпоредби на IAEA и други съответни национални разпоредби. Също така е признато, че страните може да приемат законови разпоредби, които определят изключения за изпитване, в съответствие с херметичния тип източник, конструкция, работна среда и дейност (например за справка с много ниска активност източници, при които общата активност е по-малка от лимита за изпитване на утечки)

Жизнен цикъл

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN ISO 9978:2023
60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)
18.12.2022 г.

Свързан проект

Въвежда EN ISO 9978:2022 IDENTICAL

Въвежда ISO 9978:2020 IDENTICAL