Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

СД CEN/TS 17883:2023

Характеризиране на околната среда чрез филтрати от отпадъци и почва с използване на репродуктивно и токсикологично генно изразяване при Daphnia magna

Environmental characterization of leachates from waste and soil using reproductive and toxicological gene expression in Daphnia magna
16.03.2023 г.

Главна информация

60.60     16.03.2023 г.

BDS

ТК-15

Техническа спецификация

13.030.01     13.060.70     13.080.99  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този документ уточнява ключовите стъпки на количествения метод на полимеразна верижна реакция в реално време (qPCR), за да се осигури изобилие от специфични mRNA молекули, извлечени от Daphnia magna (дребно планктонно ракообразно с дължина на възрастни 1,5–5,0 mm, което принадлежи към подклас Phyllopoda).
Методът позволява идентифициране на молекулярни отговори на излагане на потенциално токсични вещества чрез анализ на изобилието от специфични mRNA молекули . В този документ са включени централни гени, които участват в репродуктивните и токсични реакции.
ЗАБЕЛЕЖКА: Подборът на гени може да бъде приспособен към специфични условия на излагане, например излагане на известни токсични вещества, чрез добавяне на гени, за които е известно, че реагират на специфично нападение.
Виж повече на английски език.

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
СД CEN/TS 17883:2023
60.60 Публикуван стандарт
16.03.2023 г.

Свързан проект

Въвежда CEN/TS 17883:2022 IDENTICAL