Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN ISO 14050:2020/A1:2023

Управление по отношение на околната среда. Речник. Изменение 1 (ISO 14050:2020/DAM 1:2022)

Environmental management - Vocabulary - Amendment 1 (ISO 14050:2020/DAM 1:2022)

Главна информация

40.60     13.10.2022 г.

BDS

ТК-15

Европейски стандарт

13.020.10     01.040.13  

Обект и област на приложение

Този документ определя термини, използвани в документи в областта на системите за управление на околната среда и инструментите в подкрепа на устойчивото развитие. Те включват системи за управление, одит и други видове оценяване, комуникации, проучвания за отпечатъци, смекчаване на последствията от парниковите газове и приспособяване към изменението на климата.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

765/2008

Регламент относно изисквания за акредитация и надзор на пазара във връзка с предлагането на пазара на продукти

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN ISO 14050:2020

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN ISO 14050:2020/A1:2023
40.60 Край на общественото допитване
13.10.2022 г.

Свързан проект

Въвежда EN ISO 14050:2020/prA1 IDENTICAL

Въвежда ISO 14050:2020/DAmd 1 IDENTICAL