Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 1998-3:2023

Еврокод 8: Проектиране на конструкциите за сеизмични въздействия. Част 3: Оценка и възстановяване/усилване на сгради и мостове

Eurocode 8 - Design of structures for earthquake resistance - Part 3: Assessment and retrofitting of buildings and bridges

Главна информация

40.20     7.09.2023 г.

40.60    14.12.2023 г.

BDS

ТК-56

Европейски стандарт

91.120.25     91.010.30  

Обект и област на приложение

EN 1998-3 е предназначен да предостави критерии за оценка на сеизмичното поведение на съществуващи индивидуални сгради или мостове, да опише процедурата, която трябва да се следва при избора на необходими коригиращи мерки и да се определят по този начин критериите за проектиране на мерките за укрепване. Той обхваща сеизмичното оценяване и укрепване на сгради и мостове, направени от най-често използвани материали за конструкции: бетон, стомана и композити, дърво и зидария. Въпреки, че препоръките на EN 1998-3 са приложими към всички най-често срещани категории сгради и мостове, сеизмичното оценяване и укрепването на паметници и исторически конструкции често изисква различни видове предпоставки и подходи, в зависимост от естеството на паметниците. Той също не е предназначен за оценка на уязвимостта на множества или групи от конструкции в обхвата на оценяване на сеизмичният риск.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 1998-3:2005

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN 1998-3:2023
40.20 Начало на обществено допитване
7.09.2023 г.

Свързан проект

Въвежда prEN 1998-3 IDENTICAL

Преглед

Мнение по проекти и стандарти на национално, европейско и международно ниво може да дадете на етапи 40.20 Обществено допитване, 90.20 Периодичен преглед и 95.20 Предложение за отмяна на чисто национални стандарти.

Членовете на техническия комитет със статут на активно участие имат задължението да гласуват и по проекти на етап 30.20 Гласуване в ТК и 50.20 Официално гласуване.

Мнение по документа можете да дадете, като кликнете върху бутона "Вход“, за да влезте в профила си. Ако нямате профил е необходимо да кликнете върху бутона "Вход“, да се регистрирате, като създадете свой профил, и се върнете в настоящия проект/стандарт.

Вход