Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 1998-3 rev:2022

Еврокод 8: Проектиране на конструкциите за сеизмични въздействия. Част 3: Оценка и възстановяване/усилване на сгради и мостове

Eurocode 8 — Design of structures for earthquake resistance - Part 3: Assessment and retrofitting of buildings and bridges

Главна информация

20.60     18.10.2022 г.

30.99    30.12.2022 г.

BDS

ТК-56

Европейски стандарт

Обект и област на приложение

EN 1998-3 е предназначен да предостави критерии за оценка на сеизмичното поведение на съществуващи индивидуални сгради или мостове, да опише процедурата, която трябва да се следва при избора на коригиращи мерки и да се определят по този начин критериите за проектиране на мерките за укрепване. Той обхваща сеизмичната оценка и укрепване на сгради и мостове, направени от най-често използвани материали за конструкции: бетон, стомана и композити, дърво и зидария. Въпреки, че препоръките на EN 1998-3 са приложими към всички най-често срещани категории сгради и мостове, сеизмичната оценка и укрепването на паметници и исторически конструкции често изисква различни видове предпоставки и подходи, в зависимост от естеството на паметниците. Той също не е предназначен за оценка на уязвимостта на множества или групи от конструкции в обхвата на оценка на сеизмичният риск.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 1998-3:2005

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN 1998-3 rev:2022
20.60 Край на периода за коментари
18.10.2022 г.

Свързан проект

Въвежда prEN 1998-3 rev IDENTICAL