Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 1998-2:2023

Еврокод 8: Проектиране на конструкциите за сеизмични въздействия. Част 2: Мостове

Eurocode 8 - Design of structures for earthquake resistance - Part 2: Bridges

Главна информация

40.60     8.06.2023 г.

BDS

ТК-56

Европейски стандарт

91.120.25     93.040  

Обект и област на приложение

EN 1998-2 е предвиден да се използва при проектиране на нови мостове в сеизмични райони. Той обхваща проектирането на мостове от стоманобетон, стомана и комбинирани стомано-стоманобетонни мостове и предоставя указания за проектиране на дървени мостове.
EN 1998-2 е приложим за сеизмично проектиране на мостове, като се използа дуктилността на конструктивните елементи или чрез използването на антисеизмични устройства. Когато се използва дуктилността, тази част обхваща предимно мостове, при които хоризонталните сили се поемат основно от огъване на опорите или контрафорсите, т.е. от мостове, конструирани с вертикални или почти вертикални опорни системи, поддържащи горната конструкция, носеща трафика. Той също е приложим при сеизмично проектиране на сводови мостове, въпреки че предпоставките му не могат да се смятат, като напълно покриващи тези случаи.
Окачени мостове и зидани мостове, преместваеми мостове и плаващи мостове не са включени в обхвата на EN 1998-2.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 1998-2:2006

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN 1998-2:2023
40.60 Край на общественото допитване
8.06.2023 г.

Свързан проект

Въвежда prEN 1998-2 IDENTICAL