Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN ISO 9455-5 rev:2022

Флюси за спояване с мек припой. Методи за изпитване. Част 5: Изпитване с меден рефлектор (ISO 9455-5 rev)

Soft soldering fluxes - Test methods - Part 5: Copper mirror test (EN ISO 9455-5 rev)

Главна информация

10.99     11.05.2022 г.

20.60    9.11.2020 г.

BDS

ТК-30

Европейски стандарт

25.160.50  

Обект и област на приложение

ISO 9455-5:2014 определя качествен метод за оценка на агресивността на флюса към медта.
Изпитването е приложимо за всички флюси от тип 1, както е определено в ISO 9454‑1.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN ISO 9455-5:2014

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN ISO 9455-5 rev:2022
10.99 Прието предложение за нов проект
11.05.2022 г.

Свързан проект

Въвежда prEN ISO 9455-5 rev IDENTICAL

Въвежда ISO 9455-5:2020 IDENTICAL