Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 455-1:2020+A1:2022/A2:2023

Медицински ръкавици за еднократна употреба. Част 1: Изисквания и изпитване за откриване на дупки

Medical gloves for single use - Part 1: Requirements and testing for freedom of holes

Главна информация

40.60     23.03.2023 г.

BDS

ТК-87

Европейски стандарт

11.140  

Обект и област на приложение

Този документ определя изискванията и осигурява метод за изпитване на медицински ръкавици за еднократна употреба, за да се определи откриването на дупки.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

2017/745

Регламент за медицинските изделия

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 455-1:2020+A1:2022

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN 455-1:2020+A1:2022/A2:2023
40.60 Край на общественото допитване
23.03.2023 г.

Свързан проект

Въвежда EN 455-1:2020+A1:2022/prA2:2023 IDENTICAL