Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prСД ISO/TR 16340:2022

Прилагане на платформа за проследяване, базирана на блокчейн, за хладилна верига за храни. (ISO/DTR 16340:2022)

Application of blockchain-based traceability platform for cold chain food

Главна информация

60.00     7.12.2022 г.

60.60   

BDS

ТК-80

Технически доклад

67.020     35.240.99  

Обект и област на приложение

В този документ се разглежда платформа за проследяване на храни от студената верига, базирана на блокчейн, която осигурява непрекъснато и ефективно проследяване на храните от студената верига. Включени са следните аспекти:
- разглеждат се въпроси и съображения за проследяване на храните по студената верига, особено по време на епидемична обстановка;
- описват се сценариите и заинтересованите страни за ефективно проследяване на храните по студената верига с помощта на платформата;
- описват се елементите на данните и процесите за платформата;
- представя възможностите на платформата, като например устойчивост на данните срещу фалшифициране, устойчивост;
- дава подходящи случаи на използване, основани на платформата.

Жизнен цикъл

СЕГА

ПРОЕКТ
prСД ISO/TR 16340:2022
60.00 Подготовка за публикуване
7.12.2022 г.

Свързан проект

Въвежда ISO/TR 16340 IDENTICAL