Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 1995-1-1:2023

Еврокод 5: Проектиране на дървени конструкции. Част 1-1: Общи правила и правила за сгради

Eurocode 5 - Design of timber structures - Part 1-1: General rules and rules for buildings

Главна информация

40.20     14.09.2023 г.

40.60    21.12.2023 г.

BDS

ТК-56

Европейски стандарт

91.010.30     91.080.20  

Обект и област на приложение

(1) EN 1995-1-1 дава общи правила за проектиране на дървени конструкции, заедно със специфичните правила за проектиране на сгради.
(2) EN 1995-1-1 не обхваща проектирането на конструкции, продължително подложени на температури над 60°C.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 1995-1-1:2005

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 1995-1-1:2005+AC:2007

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN 1995-1-1:2023
40.20 Начало на обществено допитване
14.09.2023 г.

Свързан проект

Въвежда prEN 1995-1-1 IDENTICAL

Преглед

Мнение по проекти и стандарти на национално, европейско и международно ниво може да дадете на етапи 40.20 Обществено допитване, 90.20 Периодичен преглед и 95.20 Предложение за отмяна на чисто национални стандарти.

Членовете на техническия комитет със статут на активно участие имат задължението да гласуват и по проекти на етап 30.20 Гласуване в ТК и 50.20 Официално гласуване.

Мнение по документа можете да дадете, като кликнете върху бутона "Вход“, за да влезте в профила си. Ако нямате профил е необходимо да кликнете върху бутона "Вход“, да се регистрирате, като създадете свой профил, и се върнете в настоящия проект/стандарт.

Вход