Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 1995-1-1 rev:2022

Еврокод 5: Проектиране на дървени конструкции. Част 1-1: Общи правила и правила за сгради

Eurocode 5 – Design of timber structures - Part 1-1: General rules and rules for buildings

Главна информация

20.60     18.10.2022 г.

30.99    23.12.2022 г.

BDS

ТК-56

Европейски стандарт

Обект и област на приложение

(1) EN 1995-1-1 дава общи правила за проектиране на дървени конструкции, заедно със специфичните правила за проектиране на сгради.
(2) EN 1995-1-1 не обхваща проектирането на конструкции, продължително подложени на температури над 60°C.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 1995-1-1:2005

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 1995-1-1:2005+AC:2007

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN 1995-1-1 rev:2022
20.60 Край на периода за коментари
18.10.2022 г.

Свързан проект

Въвежда prEN 1995-1-1 rev IDENTICAL