Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN IEC 61326-1:2021/prAA:2023

Електрически устройства/съоръжения за измерване, управление и лабораторно приложение. Изисквания за електромагнитна съвместимост. Част 1: Общи изисквания (ІЕС 61326-1:202X)

Electrical equipment for measurement, control and laboratory use - EMC requirements - Part 1: General requirements

Главна информация

20.60     7.09.2022 г.

30.99    23.11.2022 г.

BDS

ТК-0/ПС-21

Европейски стандарт

17.220.20     25.040.40     33.100.20  

Обект и област на приложение

This part of EN 61326 is a product family standard specifying requirements for immunity and emissions regarding electromagnetic compatibility (EMC) for electrical equipment, operating from a supply or battery of less than 1 000 V AC or 1 500 V DC or from the circuit being measured. Equipment intended for professional, industrial-process, industrial-manufacturing and educational use is covered by this part. It includes equipment and computing devices for
- measurement and test;
- control;
- LABORATORY use;
- accessories intended for use with the above (such as sample handling equipment), intended to be used in industrial and non-industrial locations.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

2014/30/EU

Електромагнитна съвместимост

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN IEC 61326-1:2021

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN IEC 61326-1:2021/prAA:2023
20.60 Край на периода за коментари
7.09.2022 г.

Свързан проект

Въвежда EN IEC 61326-1:2021/prAA IDENTICAL