Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN IEC 63203-204-2:2022

Носими електронни устройства и технологии. Част 204-2: Електронен текстил. Метод за изпитване за характеризиране на промяната на електрическото съпротивление при изпитване на огъване в коляното и лакътя на електронната текстилна система (IEC 63203-204-2:2022)

Wearable electronic devices and technologies - Part 204-2: Electronic textile - Test method to characterize electrical resistance change in knee and elbow bending test of e-textile system

Главна информация

10.99     2.05.2022 г.

20.60    19.10.2022 г.

BDS

ТК-0/ПС-19

Европейски стандарт

59.080.01     59.080.80  

Обект и област на приложение

Жизнен цикъл

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN IEC 63203-204-2:2022
10.99 Прието предложение за нов проект
2.05.2022 г.

Свързан проект

Въвежда prEN IEC 63203-204-2 IDENTICAL

Въвежда IEC 63203-204-2 ED1 IDENTICAL