Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN ISO 19085-12:2023

Дървообработващи машини. Безопасност. Част 12: Шипорезни/профилни машини (ISO/DIS 19085-12:2022)

Woodworking machines - Safety - Part 12: Tenoning/profiling machines (ISO/DIS 19085-12:2022)

Главна информация

40.60     6.03.2023 г.

BDS

ТК-52

Европейски стандарт

79.120.10     13.110  

Подходящ за МСП

Обект и област на приложение

Тази част на ISO 19085 предоставя изискванията и мерките за безопасност при неподвижни, ръчно поставяни и отстранявани:
- eдностранни шипорезни машини с подвижен плот с ръчно подаване ,
- eдностранни шипорезни машини с подвижен плот с механично подаване,
- eдностранни и шипорезни и/или профилни машини с механично подаване,
- dвустранни и шипорезни машини и/или профилни машини смеханично подаване, също така конструирани за автоматично подаване и отстраняване,
- yглови системи за шипорезни машини и профилиране с механично подаване, с максимален капацитет на височината на обработвания детайл от 200 mm за машини с един край и 500 mm за машини с двоен край, наричани по-долу „машини“.
Той разглежда всички значителни опасности, опасни ситуации и събития, свързани с машините, когато се експлоатират, настройват и поддържат по предназначение и при условията, предвидени от производителя, включително разумно предвидима неправилна употреба. Също така се вземат предвид фазите на транспорт, монтиране, демонтиране, деактивиране и бракуване.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

2006/42/EC

Машини

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN ISO 19085-12:2021

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN ISO 19085-12:2023
40.60 Край на общественото допитване
6.03.2023 г.

Свързан проект

Въвежда prEN ISO 19085-12 IDENTICAL

Въвежда ISO/DIS 19085-12 IDENTICAL