Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN IEC 62745:2022

Безопасност на машини. Изисквания за безжични системи за управление на машини

Safety of machinery - Requirements for cableless control systems of machinery

Главна информация

10.99     25.04.2022 г.

20.60    11.10.2022 г.

BDS

ТК-72

Европейски стандарт

13.110     29.020     35.100.01  

Подходящ за МСП

Обект и област на приложение

IEC 62745: 2017 (E) определя изискванията за функционалността и взаимодействието на безжични (например радио, инфрачервени) системи за управление, които осигуряват комуникация между станцията(ите) за управление на оператора и системата за управление на машина. Специфични изисквания са включени за такива станции за управление от оператора, които са преносими от оператора.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

2006/42/EC

Машини

2014/35/EU

Електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 62745:2017

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 62745:2017/A11:2020

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN IEC 62745:2022
10.99 Прието предложение за нов проект
25.04.2022 г.

Свързан проект

Въвежда prEN IEC 62745 IDENTICAL

Въвежда IEC 62745 ED2 IDENTICAL