Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 1459-1:2023

Кари за неравни терени. Изисквания за безопасност и проверка. Част 1: Кари с променлив обсег

Rough-terrain trucks - Safety requirements and verification - Part 1: Variable-reach trucks

Главна информация

40.60     29.06.2023 г.

BDS

ЕРГ 14

Европейски стандарт

53.060  

Обект и област на приложение

Този европейски стандарт определя общите изисквания за безопасност на невъртящи се кари с променлив обсег за неравни терени, с шарнирно или твърдо шаси съоръжени с телескопични подемни средства (завъртаща се стрела) върху която обикновено е монтирано товарообработващо устройство (например подвилична плоча и вилични рогове). Виличните рогове и други вградени съоръжения се считат като част от кара. За съоръженията са приложими съответните точки от този стандарт, а също и други специфични стандарти може да се прилагат. Този европейски стандарт не се прилага за: въртящи се кари с променлив обсег за неравни терени обхванати от EN 1459-2 индустриални кари с променлив обсег обхванати от EN ISO 3691-2 кари с променлив обсег монтирани на платформа кари с променлив обсег снабдени с наклоняващо се или повдигащо се място за оператора кари с променлив обсег за неравни терени предназначени за самоходни кранове за обработване на контейнери обхванати от EN 13000 машини, предназначени главно за земни работи като товарачи и булдозери дори и ако техните кофи и гребла за заменени с вилици. (виж серията EN 474) кари предвидени главно с променлива дължина на елементите за окачване на товара (например верига, въже) от които товарът може да се люлее свободно във всички посоки обхванати от prEN 1459-4 кари снабдени с платформа за оператора/работна платформа, предназначени да придвижват персонала до повдигнати работни положения обхванати от EN 1459-3 кари предназначени основно за манипулиране на контейнери кари включващи устройства специфични за трактори направлявани кари Този европейски стандарт не се отнася за опасности свързани с: - хибридни захранващи системи - газови захранващи системи - системи, захранвани с акумулаторни батерии. Този европейски стандарт не се отнася за опасности които може да се създадат: по време на производство; при манипулиране на окачени товари, които се люлеят свободно; при използване на кари по обществени пътища; при работа в потенциално експлозивна атмосфера; при работа под земята.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

2006/42/EC

Машини

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 1459-1:2017+A1:2020

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN 1459-1:2023
40.60 Край на общественото допитване
29.06.2023 г.

Свързан проект

Въвежда prEN 1459-1 IDENTICAL