Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 1459-5:2020/A1:2023

Кари за неравни терени. Изисквания за безопасност и проверка. Част 5: Интерфейс на приспособленията

Rough-terrain trucks - Safety requirements and verification - Part 5: Attachment interface

Главна информация

40.60     29.06.2023 г.

BDS

ЕРГ 14

Европейски стандарт

53.060  

Обект и област на приложение

Този документ определя изискванията за разположението на приспособлението от страни на невъртящи се и въртящи се кари за неравни терени с променлив обсег(наричани по-долу "кари"), разгледани в EN 1459-1:2017+A1:2020, EN 1459-2:2015+A1:2018 и EN 1459-4:2020.
Този документ обхваща интерфейса на сменяемите приспособления, монтирани на телескопичната стрела или монтирани върху вилиците, когато те се използват по предназначение или при условията на неправилно използване, разумно предвидено от производителя. Този документ не обхваща:
- разположение на сменяемото оборудване, предназначено за повдигане на хора (обхванати от EN 1459-3:2015);
- разположение на оборудване за манипулиране на контейнери ;
- разположение на оборудването, постоянно монтирано на машината и непредназначено да бъде отстранявано от потребителя;
ЗАБЕЛЕЖКА В този случай оборудването става част от карите. Този документ не дава изисквания за комплектоването на карите, снабдени с приспособление. Този документ не разглежда рискове за съставни части на карите, различни от интерфейса с приспособлението. Този документ не се отнася за интерфейси, произведени преди датата на публикуването му.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

2006/42/EC

Машини

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 1459-5:2021

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN 1459-5:2020/A1:2023
40.60 Край на общественото допитване
29.06.2023 г.

Свързан проект

Въвежда EN 1459-5:2020/prA1 IDENTICAL