Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 1459-4:2020/A1:2023

Кари за неравни терени. Изисквания за безопасност и проверка. Част 4: Допълнителни изисквания за кари с променлив обсег на действие, обработващи свободно окачени товари

Rough-terrain trucks - Safety requirements and verification - Part 4: Additional requirements for variable-reach trucks handling freely suspended loads

Главна информация

40.60     29.06.2023 г.

BDS

ЕРГ 14

Европейски стандарт

53.060  

Обект и област на приложение

Този документ определя изискванията за безопасност и средствата за проверка в допълнение към EN 1459-1:2017+A1:2020 и EN 1459-2:2015+A1:2018, за кари с променлив обсег (наричани по-долу кари), проектирани и предназначени за манипулиране на окачени товари, които могат да се люлеят свободно в една или повече посоки. Той се отнася за кари, обхванати от EN 1459-1:2017+A1:2020 и EN 1459-2:2015+A1:2018. Този документ не се прилага за: - повдигане на окачени товари, които по конструкция на товара или повдигащите приспособления не позволява на товара да се люлее свободно във всяка посока; - манипулиране на гъвкави средни по големина съдове за насипни товари, както е определено в ISO 21898:2004, носени под вилиците на кари или с приспособления, предназначени за тази цел; - всякакви приспособления/средства, използвани за повдигане на персонала; - повдигащи приспособления; - кари манипулиращи товарни контейнери; - самоходни кранове (обхванати от EN 13000:2010+A1:2014). Този документ се отнася за всички значителни опасности, опасни ситуации или опасни събития, свързани с кари, манипулиращи свободно окачен товар, когато те се използват по предназначение и при условията на неправилно използване, които са разумно предвидени от производителя (виж приложение А). Този документ не се отнася за ограничител на товара за приспособленията. Този документ не се отнася за кари с променлив обсег, проектирани и предназначени за работа с окачени товари, произведени преди датата на публикуването му.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

2006/42/EC

Машини

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 1459-4:2021

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN 1459-4:2020/A1:2023
40.60 Край на общественото допитване
29.06.2023 г.

Свързан проект

Въвежда EN 1459-4:2020/prA1 IDENTICAL