Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN ISO 9351:2022

Галванични аноди за катодна защита в морска вода и солена тиня (ISO/CD 9351)

Galvanic anodes for cathodic protection in seawater and saline mud

Главна информация

20.60     18.10.2022 г.

30.99    18.04.2023 г.

BDS

ТК-42

Европейски стандарт

77.060  

Обект и област на приложение

Предложеният стандарт, базиран на ревизиран и актуализиран EN 12496:2013, ще определи минималните изисквания и ще даде препоръки за химичния състав, електрохимичните свойства, физичните допустими отклонения, както и процедурите за изпитване и проверка на отлети галванични аноди от алуминий, магнезий и цинкови сплави за катодна защита в морска вода и солена тиня.
Стандартът ще бъде приложим за повечето галванични аноди, използвани за приложения с морска вода и солена тиня, т.е. отлети аноди с трапецовидно, "D" или кръгло напречно сечение и аноди тип гривна.
Общите изисквания и препоръки на този стандарт могат да се прилагат и към други форми на аноди, напр. полусферични, бутонни и др., които понякога се използват за приложения с морска вода.
Приложенията за този стандарт са в областта на: крайбрежни възобновяеми енергийни източници, защита от наводнения, крайбрежен добив на нефт и газ, крайбрежни или подводни тръбопроводи, пристанища и пристанищни докове, кораби и всички приложения, в които се използват галванични аноди за катодна защита в морска вода и солена тиня.
Предлага се работата да се извършва съвместно от ISO/TC 156 WG 10 и CEN/TC 219 WG 3, под ръководството на ISO в съответствие с Виенското споразумение. Този обхват е договорен по принцип от двете страни.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 12496:2014

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN ISO 9351:2022
20.60 Край на периода за коментари
18.10.2022 г.

Свързан проект

Въвежда prEN ISO 9351 IDENTICAL

Въвежда ISO/CD 9351 IDENTICAL