Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN ISO 19085-11:2022

Дървообработващи машини. Безопасност. Част 11: Комбинирани машини (ISO/DIS 19085-11:2022)

Woodworking machines - Safety - Part 11: Combined machines (ISO/DIS 19085-11:2022)

Главна информация

40.60     30.08.2022 г.

BDS

ТК-52

Европейски стандарт

79.120.10     13.110  

Подходящ за МСП

Обект и област на приложение

Този документ определя изискванията и мерки за безопасност за комбинирани дървообработващи машини (определени в 3.1), предназначени за непрекъснато производствено използване, с ръчно зареждане и разтоварване на детайла и наричани по-долу също „машини“.
Машините са проектирани за рязане на масивна дървесина и материал с подобни физически характеристики на дървото. Документът определя всички значителни опасности, опасни ситуации и събития, изброени в Приложение А, отнасящи се до машините, когато се експлоатират, регулират и поддържат по предназначение и в условията на разумно предвидима неправилна употреба от производителя.
Взети са предвид и фазите на транспорт, монтиране, демонтиране, деактивиране и бракуване. Този документ се прилага за машини, оборудвани също с устройства/допълнителни работни единици, изброени в обхвата на ISO 19085 5:202x, ISO 19085 6:202x, ISO 19085-7:202x и ISO 19085-9:202x.
Този документ не се прилага за:
а) машини, включващи само рендосващо устройство и устройство за врязване;
ЗАБЕЛЕЖКА Такива машини се разглеждат в ISO 19085-7:202x.;
b) комбинирани машини, включително банцинги;
c) машини с врезно устройство с отделно задвижване, различно от задвижването на рендето;
d) машини, предназначени за използване в потенциално експлозивна атмосфера;
e) машини, произведени преди датата на публикуването му като международен стандарт.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

2006/42/EC

Машини

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN ISO 19085-11:2020

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN ISO 19085-11:2022
40.60 Край на общественото допитване
30.08.2022 г.

Свързан проект

Въвежда prEN ISO 19085-11 IDENTICAL

Въвежда ISO/DIS 19085-11 IDENTICAL