Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 12972:2018/A1:2023

Цистерни за превоз на опасни товари. Изпитване, проверка и маркировка на метални цистерни

Tanks for transport of dangerous goods - Testing, inspection and marking of metallic tanks

Главна информация

40.60     30.03.2023 г.

BDS

ТК-14

Европейски стандарт

13.300     23.020.20  

Обект и област на приложение

Този документ определя изпитванията, проверките и маркировката при одобряването на типа и при първоначалната, периодичната, междинната и извънредната проверки на металните цистерни (съдове и съоръжения), неподвижно монтираните цистерни (автоцистерните), сменяемите цистерни, вагон-цистерните, преносимите цистерни и контейнер-цистерните, предназначени за превоз на опасни товари. Този документ не се прилага за батерийните превозни средства и батерийните вагони, съставени от бутилки, бидони, барабани под налягане и връзки от бутилки, и многоелементните газови контейнери (MEGC)съдовете, независимо дали те са съдове или резервоари.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

2008/68/EC

Вътрешен превоз на опасни товари

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 12972:2018

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN 12972:2018/A1:2023
40.60 Край на общественото допитване
30.03.2023 г.

Свързан проект

Въвежда EN 12972:2018/prA1 IDENTICAL