Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 12390-6:2022

Изпитване на втвърден бетон. Част 6: Якост на опън при разцепване на пробни тела

Testing hardened concrete - Part 6: Tensile splitting strength of test specimens

Главна информация

40.60     15.09.2022 г.

BDS

ТК-5

Европейски стандарт

91.100.30  

Обект и област на приложение

В този европейски стандарт е специфициран метод за определяне на якостта на опън при разцепване на пробни тела от втвърден бетон. Сравнителните пробни тела са отлети цилиндрични пробни тела.
Ядки с диаметър най-малко 75 mm, съответстващи на изискванията в EN 12504-1, могат да бъдат изпитвани по този метод.
В приложение А е включен метод с използване на кубчета и призматични пробни тела.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

305/2011

Регламент за строителните продукти

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 12390-6:2009

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN 12390-6:2022
40.60 Край на общественото допитване
15.09.2022 г.

Свързан проект

Въвежда prEN 12390-6 IDENTICAL