Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 13416:2022

Огъваеми хидроизолационни мушами. Битумни, пластмасови и каучукови покривни хидроизолационни мушами. Правила за вземане на извадки

Flexible sheets for waterproofing - Bitumen, plastic and rubber sheets for roof waterproofing - Rules for sampling

Главна информация

40.60     24.06.2022 г.

BDS

ТК-61

Европейски стандарт

91.100.50  

Обект и област на приложение

Този европейски стандарт специфицира общи правила как се избират извадки от битумни, пластмасови и каучукови покривни хидроизолационни мушами, от които се вземат пробни тела за изпитване. Той също специфицира процедури за кондициониране, които да се следват преди изрязването на пробни тела от извадката. Този стандарт е приложим по отношение на характеристиките на битумни, пластмасови и каучукови покривни хидроизолационни мушами, от които са взети пробните тела.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

305/2011

Регламент за строителните продукти

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 13416:2004

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN 13416:2022
40.60 Край на общественото допитване
24.06.2022 г.

Свързан проект

Въвежда prEN 13416 IDENTICAL