Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 17873:2023

Огъваеми хидроизолационни мушами. Подложни слоеве за покрития с прекъснато полагане на покриви и стени. Инструкции за монтаж и закрепване за изпитване на реакция на огън

Flexible sheets for waterproofing - Underlays for discontinuous roof coverings and walls - Instructions for mounting and fixing for reaction to fire testing

Главна информация

60.55     20.11.2023 г.

60.60   

BDS

ТК-61

Европейски стандарт

13.220.50     91.100.50  

Обект и област на приложение

Този документ специфицира инструкции за монтаж и закрепване за изпитване на реакция на огън на фабрично произведени подложни слоеве за покрития с прекъснато полагане на покриви и стени и съдържа разпоредби за правила за директно и разширено приложение.
Тези процедури за монтаж и закрепване не са предназначени да се използват за хидроизолация на плоски покриви.

Жизнен цикъл

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN 17873:2023
60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)
20.11.2023 г.

Свързан проект

Въвежда EN 17873:2023 IDENTICAL