Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 17873:2022

Огъваеми хидроизолационни мушами. Подложки за прекъснати покривни покрития и стени. Инструкции за монтаж и закрепване за изпитване на реакция на огън

Flexible sheets for waterproofing - Underlays for discontinuous roof coverings and walls - Instructions for mounting and fixing for reaction to fire testing

Главна информация

40.60     29.09.2022 г.

BDS

ТК-61

Европейски стандарт

13.220.50     91.100.50  

Обект и област на приложение

Този европейски стандарт определя инструкции за монтаж и закрепване за изпитване на реакция на огън на фабрично произведени подложки за прекъснати покривни покрития и стени и съдържа разпоредби за правила за директно и разширено приложение

Жизнен цикъл

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN 17873:2022
40.60 Край на общественото допитване
29.09.2022 г.

Свързан проект

Въвежда prEN 17873 IDENTICAL