Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN IEC 61427-2:2015/A1:2023

Вторични клетки и батерии за съхраняване на възобновяема енергия. Общи изисквания и методи за изпитване.Част 2: Приложения в енергийната система

Secondary cells and batteries for renewable energy storage - General requirements and methods of test - Part 2: On-grid applications

Главна информация

40.60     30.06.2023 г.

BDS

ТК-64

Европейски стандарт

29.220.20  

Обект и област на приложение

Стандартът се отнася до вторични батерии, използвани в приложения на енергийната система за съхранение на електрическата енергия (EES) и осигурява свързаните с това методи на изпитване за проверка на тяхната издръжливост, свойства и електрически характеристики в такива приложения. Методите на изпитване са по същество за химично неутрална батерия, т.е. приложими за всички второстепенни видове батерии. Приложенията за енергийната система се характеризират с факта, че батериите са свързани чрез устройства за преобразуване на енергия към регионални или към национална или към целия континент електрическа мрежа и действат като моментни енергийни източници за стабилизиране на работата на мрежи, когато случайно големи количества електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници се вкарват в тях.
Свързаното преобразуване на енергия и интерфейс оборудването не е обхванато от тази част на IEC 61427.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 61427-2:2015

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN IEC 61427-2:2015/A1:2023
40.60 Край на общественото допитване
30.06.2023 г.

Свързан проект

Въвежда EN 61427-2:2015/prA1:2023 IDENTICAL

Въвежда IEC 61427-2/AMD1 ED1