Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prСД CEN ISO/TS 23302:2022

Нанотехнологии. Изисквания и препоръки за идентифициране на измервани величини, които характеризират нанообекти и съдържащите ги материали (ISO/TS 23302:2021)

Nanotechnologies - Requirements and recommendations for the identification of measurands that characterise nano-objects and materials that contain them (ISO/TS 23302:2021)

Главна информация

60.55     5.09.2022 г.

60.60   

BDS

ТК-99

Техническа спецификация

07.120  

Обект и област на приложение

Този документ определя изисквания и препоръки за идентифициране на измерваните величини за характеризиране на нанообекти и за оценка на специфични свойства, свързани с характеристиките на материалите, които ги съдържат. Той предоставя препоръки за съответните измервания

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
СД CEN/TS 17010:2017

СЕГА

ПРОЕКТ
prСД CEN ISO/TS 23302:2022
60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)
5.09.2022 г.

Свързан проект

Въвежда CEN ISO/TS 23302:2022 IDENTICAL

Въвежда ISO/TS 23302:2021