Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 13237:2022

Потенциално експлозивни атмосфери. Термини и определения за съоръжения и системи за защита, предназначени за използване в потенциално експлозивни атмосфери

Potentially explosive atmospheres - Terms and definitions for equipment and protective systems intended for use in potentially explosive atmospheres

Главна информация

40.60     13.10.2022 г.

BDS

ТК-1

Европейски стандарт

01.040.13     01.040.29     13.230     29.260.20  

Обект и област на приложение

Този документ спеифицира термини и определения (речник) за използване в съответните стандарти, които се отнасят за съоръжения и системи за защита, предназначени за използване в експлозивни атмосфери.
ЗАБЕЛЕЖКА: Директива 2014/34/EU относно съоръжения и системи за защита, предназначени за използване в потенциално експлозивни атмосфери, може да е приложима за типовете машини или съоръжения, които са обхванати този документ. Този документ не е предвиден за установяване на съответствие със съществените изисквания за здраве и безопасност в Директива 2014/34/EU.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

2014/34/EU

Съоръжения и системи за защита, предназначени за използване в потенциално експлозивна атмосфера

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 13237:2013

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN 13237:2022
40.60 Край на общественото допитване
13.10.2022 г.

Свързан проект

Въвежда prEN 13237 IDENTICAL