Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN IEC 61031:2023

Ядрени съоръжения. Апаратура и системи за управление. Критерии за проектиране, местоположение и приложение на монтирано оборудване за мониторинг на степента на дозата на гама радиация за използване по време на нормална работа и очаквани експлоатационни събития (IEC 61031:2020)

Nuclear facilities - Instrumentation and control systems - Design, location and application criteria for installed area gamma radiation dose rate monitoring equipment for use during normal operation and anticipated operational occurrences

Главна информация

60.55     8.08.2022 г.

60.60   

BDS

ТК-71

Европейски стандарт

13.280     27.120.10     13.28  

Обект и област на приложение

Виж обекта и областта на приложение на IEC 61031:2020. Приемането на IEC 61031:2020 трябва да бъде извършено без промяна.

Жизнен цикъл

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN IEC 61031:2023
60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)
8.08.2022 г.

Свързан проект

Въвежда EN IEC 61031:2022 IDENTICAL

Въвежда IEC 61031:2020 ED2