Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN IEC 62056-8-12:2023

Обмен на данни за измерване на електрическа енергия. Набор от протоколи DLMS/COSEM. Част 8-12: Комуникационен профил за широкообхватни мрежи с ниска мощност (LPWAN) (IEC 62056-8-12:2023)

Electricity metering data exchange – The DLMS®/COSEM suite - Part 8-12: Communication profile for Low-Power Wide Area Networks (LPWANs)

Главна информация

60.55     1.11.2023 г.

60.60   

BDS

ТК-79

Европейски стандарт

17.220     35.110  

Обект и област на приложение

IEC 62056-8-12:2023 описва използването на DLMS®/COSEM за широкообхватни мрежи с ниска мощност (LPWAN). Той уточнява как моделът на данни COSEM и приложният слой DLMS®/COSEM могат да се използват върху различни LPWAN технологии, като се използва слой за адаптиране, базиран на IETF RFC 8724, и по-специално върху LoRaWAN.
Този профил е предназначен за използване с LPWAN, както е дефинирано в IETF RFC 8724, по-специално LoRaWAN. Широкообхватните мрежи с ниска мощност (LPWAN) са безжични технологии с характеристики като големи зони на покритие, ниска честотна лента, вероятно много малки размери на пакети и данни на приложния слой и работа с дълъг живот на батерията. Този документ не предоставя функционалност за управление на по-ниските нива на LPWAN.
Виж повече на английски език.

Жизнен цикъл

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN IEC 62056-8-12:2023
60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)
1.11.2023 г.

Свързан проект

Въвежда EN IEC 62056-8-12:2023

Въвежда IEC 62056-8-12:2023 ED1