Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС ISO 5909:2023

Процеси на обмен на данни на прехвърлими морски товарителници, базирани на блокчейн, свързани с платформа за електронна търговия (ISO/WD 5909:2022)

Data interchange processes of blockchain based negotiable maritime bill of lading related to e-Commerce platform

Главна информация

20.60     6.05.2022 г.

BDS

ТК-80

Международен стандарт

Обект и област на приложение

1) Процеси на блокчейн прехвърлими BoL въз основа на различни видове случаи на употреба. Когато в този документ се използва терминът BoL, той означава прехвърлима морска товарителница.
-Типичен бизнес процес и роли на свързаните страни;
-Принцип на класификация: различни видове BoL, транспорт на няколко пристанища и различни страни, които трябва да бъдат включени, като например различни услуги за търговско осигуряване, предоставяни от банки или платформа за електронна търговия;
-Процеси: Издаване на BoL, потвърждаване на BoL, връщане на BoL, прехвърляне на свързаната търговска документация и др.
Забележки: Повторно използване и привеждане в съответствие с проекта на ООН/CEFACT за прехвърляне на титули, съответстващи на MLETR.
2) Бизнес архитектура, функционална архитектура и функционални изисквания за блокчейн BoL
3) Правила за елементите на данните и оторизираните данни
Бележки: Повторно използване на подмножеството на глобалната товарителница (Waybill) на UN/CEFACT за MMT-RDM; ако са необходими допълнителни елементи на данни, да се съгласуват и хармонизират с MMT-RDM.

Жизнен цикъл

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС ISO 5909:2023
20.60 Край на периода за коментари
6.05.2022 г.

Свързан проект

Въвежда ISO/WD 5909