Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС ISO/IEC 27002:2022

Сигурност на информацията, киберсигурност и защита на поверителността. Управление на сигурността на информацията (ISO/IEC 27002:2022)

Information security, cybersecurity and privacy protection — Information security controls
14.04.2022 г.
95.99 Отменен стандарт   18.04.2023 г.

Главна информация

95.99     18.04.2023 г.

BDS

ТК-57

Международен стандарт

35.030  

английски  

Подходящ за МСП

Купи

Отменен

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този документ предоставя справочен набор от общи практики за управление на сигурността на информацията, включително указания за внедряване. Този документ е предназначен да се използва от организации:
а) в контекста на система за управление на сигурността на информацията (СУСИ), базирана на ISO/IEC 27001;
б) за прилагане на управление на сигурността на информацията, основан на международно признати добри практики;
в) за разработване на специфични за организацията указания за управление на сигурността на информацията.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN ISO/IEC 27002:2017

СЕГА

ОТМЕНЕН
БДС ISO/IEC 27002:2022
95.99 Отменен стандарт
18.04.2023 г.

СЛЕДВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN ISO/IEC 27002:2023

Свързан проект

Въвежда ISO/IEC 27002:2022