Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

СД ISO/TS 22002-5:2022

Програми-предпоставки за безопасност на хранителните продукти. Част 5: Транспорт и съхранение (ISO/TS 22002-5:2019)

Prerequisite programmes on food safety — Part 5: Transport and storage
14.04.2022 г.

Главна информация

60.60     14.04.2022 г.

BDS

ТК-32

Техническа спецификация

67.020  

английски  

Стандартът е в процес на превод и е на етап "Включен в работната програма"

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този документ определя изисквания за създаване, прилагане и поддържане на предварителни програми (PRPs) за транспортиране и съхранение в хранителната верига за подпомагане на контрола на опасностите за храните.
Този документ е приложим за всички организации, независимо от техния размер или сложност, които участват в транспортни и складови дейности по цялата верига на доставки на храни и които желаят да прилагат PRPs по такъв начин, че да отговарят на изискванията, посочени в ISO 22000.
Този документ нито е проектиран, нито е предназначен за използване в други части на веригата за доставки на храни или изолирано.
В този документ транспортирането и съхранението са в съответствие с ISO/TS 22003: 2013, приложение А, категория G. Този документ включва всички хранителни и фуражни продукти и опаковки и опаковъчни материали за храни.
Живите животни са изключени от обхвата на този документ, освен когато са предназначени за директна консумация, например мекотели, ракообразни и живи риби.

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
СД ISO/TS 22002-5:2022
60.60 Публикуван стандарт
14.04.2022 г.

Свързан проект

Въвежда ISO/TS 22002-5:2019