Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN IEC 62368-1:2023/AA:2023

Аудио/видео устройства, устройства/съоръжения за информационни и комуникационни технологии. Част 1: Изисквания за безопасност

Audio/video, information and communication technology equipment - Part 1: Safety requirements

Главна информация

50.60     3.02.2023 г.

BDS

ТК-57

Европейски стандарт

33.160.01     35.020  

Подходящ за МСП

Обект и област на приложение

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

2001/95/EC

Обща безопасност на продуктите

2014/53/EU

Радиосъоръжения

2014/35/EU

Електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ПРОЕКТ
prБДС EN IEC 62368-1:2023

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN IEC 62368-1:2023/AA:2023
50.60 Край на гласуването
3.02.2023 г.

Свързан проект

Въвежда FprEN IEC 62368-1:2023/FprAA:2023