Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 197-5:2021/NA:2022

Цимент. Част 5: Смесен портландцимент CEM ІІ/С-М и смесен цимент СЕМ VІ. Национално приложение (NA)

Cement - Part 5: Portland-composite cement CEM II/C-M and Composite cement CEM VI - National Annex to BDS EN 197-5:2021
16.05.2022 г.

Главна информация

60.60     16.05.2022 г.

BDS

ТК-4

Чисто национален стандарт

български  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този документ установява национални изисквания за определяне на показателите на характеристиките на смесен портландцимент СЕМ II/C-M и смесен цимент CEM VI във връзка с предвидената употреба за използване в строителството, които отговарят на изискванията от БДС EN 197-5:2021

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 197-5:2021/NA:2022
60.60 Публикуван стандарт
16.05.2022 г.