Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN ISO 182-3:2022

Пластмаси. Определяне тенденцията компаунди и продукти на основа хомополимери и съполимери на винилхлорида да отделят хлороводород и други киселинни продукти при повишени температури. Част 3: Кондуктометричен метод (ISO/DIS 182-3:2022)

Plastics - Determination of the tendency of compounds and products based on vinyl chloride homopolymers and copolymers to evolve hydrogen chloride and any other acidic products at elevated temperatures - Part 3: Conductometric method (ISO/DIS 182-3:2022)

Главна информация

40.60     18.08.2022 г.

BDS

ТК-81

Европейски стандарт

83.080.20  

Обект и област на приложение

Принципът на метода е поддържане на порция за изпитване от PVC при съгласувана температура в поток от газообразен азот, абсорбиране на отделения хлороводород в дадено количество деминерализирана вода и потенциометрично определяне на количеството хлороводород, отделено по отношение на записаното изменение в проводимостта на водата. Методът се препоръчва само за смесени материали и продукти от PVC, въпреки че може да се прилага за полимери в прахообразна форма при подходящи условия.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN ISO 182-3:2006

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN ISO 182-3:2022
40.60 Край на общественото допитване
18.08.2022 г.

Свързан проект

Въвежда prEN ISO 182-3

Въвежда ISO/DIS 182-3