Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС ISO 15661:2022

Медни и никелови сулфидни руди и концентрати. Определяне на общото съдържание на хлор. Метод на алкално стопяване и потенциометрично титриране (ISO 15661:2020)

Copper and nickel sulfide ores and concentrates — Determination of total chlorine content — Alkaline fusion and potentiometric titration method
14.04.2022 г.

Главна информация

60.60     14.04.2022 г.

BDS

ТК-55

Международен стандарт

73.060.99  

английски  

Стандартът е в процес на превод и е на етап "Стандартизационна редакция"

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този документ специфицира аналитичен метод за определяне на общото съдържание на хлор с помощта на алкално стопяване и потенциометрично титриране.
Този метод е приложим за медни и никелови сулфидни руди и концентрати със съдържание на хлор в следните диапазони:
а) Метод 1: 80 µg/g до 4 300 µg/g
б) Метод 2: 70 µg/g до 4 300 µg/g

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС ISO 15661:2022
60.60 Публикуван стандарт
14.04.2022 г.

Свързан проект

Въвежда ISO 15661:2020