Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN IEC 63203-204-1:2023

Носими електронни устройства и технологии. Част 204-1: Електронен текстил. Метод за изпитване на издръжливост на пране на електронна текстилна система в облекло за свободно време и за спорт (IEC 63203-204-1:2022)

Wearable electronic devices and technologies - Part 204-1: Electronic textile - Test method for assessing washing durability of e-textile products

Главна информация

50.60     17.02.2023 г.

BDS

ТК-0/ПС-19

Европейски стандарт

59.080.01     59.080.80  

Обект и област на приложение

IEC 63203-204-1:2022 определя метод за изпитване за издръжливост на домакинските перални системи за електронно текстилно облекло и спортно облекло. Този документ включва процедури за изпитване на дрехи за свободното време и спортни облекла с електропроводими компоненти и сензори за събиране на данните на потребителя. Този документ не обхваща методи за изпитване на безопасност или топлинна енергия. Продуктите, съдържащи други компоненти, различни от изброените в тази точка, не са обхванати от този документ.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN IEC 63203-204-1:2021

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN IEC 63203-204-1:2023
50.60 Край на гласуването
17.02.2023 г.

Свързан проект

Въвежда FprEN IEC 63203-204-1:2023

Въвежда IEC 63203-204-1:2023 ED2