Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 12309-6:2023

Газови сорбционни уреди за отопление и/или охлаждане с номинална топлинна мощност, не по-голяма от 70 kW. Част 6: Изчисляване на технически характеристики при различни климатични условия

Gas-fired sorption appliances for heating and/or cooling with a net heat input not exceeding 70 kW - Part 6: Calculation of seasonal performances

Главна информация

40.60     2.03.2023 г.

BDS

ТК-8

Европейски стандарт

27.080     91.140.30  

Обект и област на приложение

1.1 Обект и област на приложение на серията EN 12309
Уредите, обхванати от този европейски стандарт, включват един или комбинация от следните елементи:
- газов сорбционен охладител;
- газов сорбционен охладител/нагревател;
- газова сорбционна термопомпа.
Този европейски стандарт се прилага за уреди, само когато се използват за отопление и охлаждане на помещения със или без рекуперация на топлина.
Виж повече на английски език.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

813/2013

Изисквания за екопроектиране на отоплителни топлоизточници и комбинирани топлоизточници

811/2013

Енергийно етикетиране на отоплителни топлоизточници

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 12309-6:2015

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN 12309-6:2023
40.60 Край на общественото допитване
2.03.2023 г.

Свързан проект

Въвежда prEN 12309-6