Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 14683 rev:2022

Медицински маски за лице. Изисквания и методи за изпитване

Medical face masks - Requirements and test methods

Главна информация

20.60     20.05.2022 г.

30.99    16.09.2022 г.

BDS

ТК-87

Европейски стандарт

Обект и област на приложение

Този документ определя структурата, проектирането, характерни изисквания и методи за изпитване на медицински маски за лице предназначени да ограничат предаването на инфекциозни агенти от персонала на пациентите по време на хирургични процедури и други медицински помещения с подобни изисквания. Медицинска маска за лице с подходяща микробна бариера може също да бъде ефективна за намаляване на отделянето на инфекциозни агенти от носа и устата на асимптоматичен носител или пациент с клинични симптоми.
Този европейски стандарт не се прилага за маски, предназначени изключително за лична защита на персонала.
БЕЛЕЖКА 1 Налични са стандарти за маски, използвани като лични предпазни средства за дихателна защита.
БЕЛЕЖКА 2 Приложение А предоставя информация за потребителите на медицински маски за лице.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

2017/745

Регламент за медицинските изделия

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 13795-1:2019

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 13795-2:2019

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 14683:2019+AC:2019

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN 14683 rev:2022
20.60 Край на периода за коментари
20.05.2022 г.

Свързан проект

Въвежда prEN 14683 rev