Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС 15980:2010/Изменение 3:2022

Пътни превозни средства. Светлоотразяващи табели за регистрационни номера на моторни превозни средства и техните ремаркета. Размери и шрифт

Road vehicles - Retro-reflective registration plates for motor vehicles and trailers - Dimensions and font
14.07.2022 г.

Главна информация

60.60     14.07.2022 г.

BDS

ТК-14

Чисто национален стандарт

43.020  

български  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Това изменение се отнася за светлоотразяващи табели за регистрационни номера на превозни средства с електрическо задвижване.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

Изменя
БДС 15980:2010

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС 15980:2010/Изменение 3:2022
60.60 Публикуван стандарт
14.07.2022 г.