Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС 15980:2010/Изменение 3:2022

Пътни превозни средства. Светлоотразяващи табели за регистрационни номера на моторни превозни средства и техните ремаркета. Размери и шрифт

Road vehicles - Retro-reflective registration plates for motor vehicles and trailers - Dimensions and font

Главна информация

40.20     3.05.2022 г.

BDS

ТК-14

Чисто национален стандарт

43.020  

Обект и област на приложение

Това изменение се отнася за светлоотразяващи табели за регистрационни номера на превозни средства с електрическо задвижване.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

Изменя
БДС 15980:2010

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС 15980:2010/Изменение 3:2022
40.20 Начало на обществено допитване
3.05.2022 г.

Преглед

Мнение по проекти и стандарти на национално, европейско и международно ниво може да дадете на етапи 40.20 Обществено допитване, 90.20 Периодичен преглед и 95.20 Предложение за отмяна на чисто национални стандарти.

Членовете на техническия комитет със статут на активно участие имат задължението да гласуват и по проекти на етап 30.20 Гласуване в ТК и 50.20 Официално гласуване.

Мнение по документа можете да дадете, като кликнете върху бутона "Вход“, за да влезте в профила си. Ако нямате профил е необходимо да кликнете върху бутона "Вход“, да се регистрирате, като създадете свой профил, и се върнете в настоящия проект/стандарт.

Вход