Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 16798-3:2023

Енергийни характеристики на сгради. Вентилация на сгради. Част 3: За нежилищни сгради. Изисквания за характеристиките на системите за вентилация и климатизация на помещения (модули М5-1, М5-4)

Energy performance of buildings - Ventilation for buildings - Part 3: For non-residential buildings - Performance requirements for ventilation and room-conditioning systems (Modules M5-1, M5-4)

Главна информация

40.60     19.01.2023 г.

BDS

ТК-41

Европейски стандарт

91.120.10     91.140.30  

Подходящ за МСП

Обект и област на приложение

Този документ се прилага за проектиране, енергийни характеристики на сгради и изпълнение на системи за вентилация, климатизация и климатизация на помещения за нежилищни сгради, обитавани от хора, с изключение на приложения като промишлени процеси. Той се фокусира върху определенията на различните параметри, които са от значение за такива системи.
Указанията за проектиране, дадени в този документ и придружаващия FprCEN/TR 16798-4, са приложими главно за механични подаващи и/или смукателни вентилационни системи. Естествените вентилационни системи или частите на естествена вентилация на хибридните вентилационни системи не са обхванати от този документ. Направено е позоваване на WI 00156243 (в процес на разработване).
Приложенията за жилищна вентилация не се разглеждат в този документ. Техническите характеристики на вентилационните системи в жилищни сгради се разглеждат в EN 15665 и CEN/TR 14788.
Класификацията използва различни категории. За някои стойности са дадени примери, а за изискванията са представени типични диапазони със стойности по подразбиране. Стойностите по подразбиране, дадени в този европейски стандарт, не са нормативни като такива и трябва да се използват, когато не са посочени други стойности. Класификацията винаги трябва да е подходяща за типа на сградата и нейното предназначение, като основата на класификацията трябва да бъде обяснена, ако не се използват примерите, дадени в европейския стандарт.
За повече информация виж текста на английски език.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

2010/31/EU

Енергийни характеристики на сградите

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 16798-3:2017

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN 16798-3:2023
40.60 Край на общественото допитване
19.01.2023 г.

Свързан проект

Въвежда prEN 16798-3