Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN IEC 62607-3-1:2022

Нанопроизводство. Контрол на основни характеристики. Част 3-1: Луминесцентни наноматериали. Квантова ефективност (IEC 62607-3-1:2014)

Nanomanufacturing - Key control characteristics - Part 3-1: Luminescent nanomaterials - Quantum efficiency

Главна информация

10.99     6.12.2021 г.

20.60    24.05.2022 г.

BDS

ТК-99

Европейски стандарт

07.030     07.120  

Обект и област на приложение

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

Отменя и заменя
БДС EN 62607-3-1:2015

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN IEC 62607-3-1:2022
10.99 Прието предложение за нов проект
6.12.2021 г.

Свързан проект

Въвежда prEN IEC 62607-3-1

Въвежда IEC 62607-3-1 ED2