Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN IEC 62387:2023

Апаратура за радиационна защита. Дозиметрични системи с вградени пасивни детектори за индивидуален мониторинг, мониторинг на работното място и околната среда за фотонно и бета лъчение (IEC 62387:2020)

Radiation protection instrumentation - Dosimetry systems with integrating passive detectors for individual, workplace and environmental monitoring of photon and beta radiation

Главна информация

60.55     14.10.2022 г.

BDS

ТК-71

Европейски стандарт

13.280     13.28  

Обект и област на приложение

Този документ се прилага за всички видове пасивни дозиметрични системи, които се използват за измерване:
- лична доза еквивалент Hp(10) (за индивидуален мониторинг на цялото тяло),
- лична доза еквивалент Hp(3) (за индивидуален мониторинг на очните лещи),
- лична доза еквивалент Hp(0,07) (за кожата на цялото тяло и местата на кожата за мониторинг на крайниците),
- еквивалент на околната доза H*(10) (за мониторинг на работното място и околната среда),
- еквивалент на насочената доза H'( 3) (за мониторинг на работното място и околната среда), или
- еквивалент на насочената доза H'(0,07) (за мониторинг на работното място и околната среда

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 62387:2016

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN IEC 62387:2023
60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)
14.10.2022 г.

ПОПРАВКА / ИЗМЕНЕНИЕ

ПРОЕКТ
prБДС EN IEC 62387:2022/A11:2023

Свързан проект

Въвежда EN IEC 62387:2022

Въвежда IEC 62387:2020 ED2