Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 12309-3:2023

Газови абсорбционни уреди за отопление и/или охлаждане с номинална топлинна мощност, не по-голяма от 70 kW. Част 3: Изисквания, условия на изпитване и методи за изпитване

Gas-fired sorption appliances for heating and/or cooling with a net heat input not exceeding 70 kW - Part 3: Requirements, test conditions and test methods

Главна информация

45.99     5.01.2023 г.

50.20    16.03.2023 г.

BDS

ТК-8

Европейски стандарт

27.080     91.140.30  

Обект и област на приложение

Тази част от EN 12309 определя изискванията, методите за изпитване и условията на изпитване за газови сорбционни уреди за отопление и/или охлаждане с номинална топлинна мощност, не по-голяма от 70 kW.
Тази част от EN 12309 се отнася по-специално до протоколите за изпитване и инструментите за изчисляване на капацитета, ефективността на използване на газа и консумираната електрическа мощност на уреда. Тези данни могат да се използват по-специално за изчисляване на сезонната ефективност на уреда.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

811/2013

Енергийно етикетиране на отоплителни топлоизточници

813/2013

Изисквания за екопроектиране на отоплителни топлоизточници и комбинирани топлоизточници

2016/2281

Изпълнение на Директива 2009/125/ЕО за създаване на рамка за определяне на изискванията за екопроектиране към продукти, свързани с енергопотреблението, по отношение на изискванията за екопроектиране на въздухоотоплителни продукти, охладителни продукти, високотемпературни технологични охладители на течности и вентилаторни конвектори

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 12309-4:2015

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 12309-5:2015

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 12309-3:2015

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN 12309-3:2023
45.99 Финализиране на проекта преди официално гласуване
5.01.2023 г.

Свързан проект

Въвежда FprEN 12309-3