Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС 17415:2023

Бетон. Предпазващи състави. Технически изисквания

Concrete. Curring compounds. Specifications and test methods
17.01.2023 г.

Главна информация

60.60     17.01.2023 г.

BDS

ТК-5

Чисто национален стандарт

91.100.30  

български  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

В този стандарт са описани изискванията към течни филмообразуващи материали, които се нанасят по повърхността на пресен бетон, с цел да се намали нежеланото изпарение на вода в ранна възраст, наричани за краткост предпазващи състави.
В случай, че предпазващите състави имат бял цвят респективно светлоотражателни свойства, те могат да се използват и за намаляване на температурата на бетона, когато той е изложен на пряко слънчево греене.
Предпазващите състави трябва да притежават серия специални свойства, като алкалоустойчивост, добро сцепление с бетона и устойчивост на ултравиолетова светлина.
В стандарта не се разглеждат въпроси, свързани с безопасността при употреба на предпазващи състави. Ако има такива, те трябва да се оповестят от производителя на съответния състав, така, че потребителите да могат да направят информиран избор на състав и да изберат подходящи мерки за безопасност при употреба.
Този стандарт представлява спецификация по отношение на свойствата на предпазващите състави.
Той няма отношение към пропорциите на съставните материали, допустимо съдържание на различни компоненти и други, които е възможно да са предмет на други нормативни документи.
В него не се третират въпроси, като качество на въздуха, експозиция на работния състав и други потенциални рискове. Спазването на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд е отговорност на производителите и потребителите на предпазващи състави.

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС 17415:2023
60.60 Публикуван стандарт
17.01.2023 г.