Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС 14707:2022

Бетон. Влагозадържащи покрития. Технически изисквания и методи за изпитване

Concrete. Damp proof covers. Specifications and test methods

Главна информация

20.20     24.02.2022 г.

20.60    26.04.2022 г.

BDS

ТК-5

Чисто национален стандарт

91.100.30  

Обект и област на приложение

Стандартът се отнася за покрития, нанасяни върху пресни бетонни повърхности за намаляване изпарението на съдържащата се в бетона вода.

Жизнен цикъл

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС 14707:2022
20.20 Начало на разработване на работен документ
24.02.2022 г.