Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 15119-2:2023

Дълготрайност на дървесина и изделията на основата на дървесина. Определяне на емисиите от обработена дървесина със средство за защита, в околната среда. Част 2: Дървени изделия, изложени на въздействието на клас на употреба 4 или 5 (в контакт с почва, сладка вода или морска вода). Лабораторен метод

Durability of wood and wood-based products - Determination of emissions from preservative treated wood to the environment - Part 2: Wooden commodities exposed in Use Class 4 or 5 (in contact with the ground, fresh water or sea water) - Laboratory method

Главна информация

40.60     2.03.2023 г.

BDS

ТК-33

Европейски стандарт

13.020.30     71.100.50  

Обект и област на приложение

Тази техническа спецификация определя лабораторен метод за получаване на водни проби от обработена дървесина, която е била в условия, симулиращи непрекъснат контакт с почва или с вода ( клас на използване 4 или 5), на интервали от време след експозиция

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
СД CEN/TS 15119-2:2012

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN 15119-2:2023
40.60 Край на общественото допитване
2.03.2023 г.

Свързан проект

Въвежда prEN 15119-2