Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN ISO 16571:2023

Системи за отвеждане на отпадъчни газове, генерирани при използването на медицински изделия (ISO/DIS 16571:2023)

Systems for evacuation of plume generated by medical devices (ISO/DIS 16571:2023)

Главна информация

40.20     2.02.2023 г.

40.60    11.04.2023 г.

BDS

ТК-87

Европейски стандарт

11.040.10     11.040.01  

Подходящ за МСП

Обект и област на приложение

Този стандарт определя изисквания и указания за проектиране, производство, инсталиране, функция, експлоатационни изисквания, поддръжка, обслужване, документация, изпитване и пускане в експлоатация на оборудване за отвеждане на отпадъчни газове, генерирани от медицински изделия. Прилага се за:
а) преносими и мобилни системи за отвеждане на отпадъчни газове,
б) локални стационарни системи за отвеждане на отпадъчни газове,
в) системи за отвеждане на отпадъчни газове от специални централни тръбопроводни системи, и
г) системи за отвеждане на отпадъчни газове, интегрирани в друго оборудване (напр. лазерно оборудване).

Жизнен цикъл

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN ISO 16571:2023
40.20 Начало на обществено допитване
2.02.2023 г.

Свързан проект

Въвежда prEN ISO 16571

Въвежда ISO/DIS 16571

Преглед

Мнение по проекти и стандарти на национално, европейско и международно ниво може да дадете на етапи 40.20 Обществено допитване, 90.20 Периодичен преглед и 95.20 Предложение за отмяна на чисто национални стандарти.

Членовете на техническия комитет със статут на активно участие имат задължението да гласуват и по проекти на етап 30.20 Гласуване в ТК и 50.20 Официално гласуване.

Мнение по документа можете да дадете, като кликнете върху бутона "Вход“, за да влезте в профила си. Ако нямате профил е необходимо да кликнете върху бутона "Вход“, да се регистрирате, като създадете свой профил, и се върнете в настоящия проект/стандарт.

Вход