Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 13795-2 rev:2022

Хирургически облекла и покривала. Изисквания и методи за изпитване. Част 2: Стерилно работно облекло

Surgical clothing and drapes - Requirements and test methods - Part 2: Clean air suits

Главна информация

20.60     20.05.2022 г.

30.99    16.09.2022 г.

BDS

ТК-87

Европейски стандарт

Обект и област на приложение

Този европейски стандарт определя информацията, която трябва да бъде предоставена на потребителите и проверяващите за трети страни в допълнение към обичайното етикетиране на медицинските изделия (виж EN 1041 и EN ISO 15223-1), относно изискванията за производство и обработка. Този европейски стандарт дава информация за характеристиките на стерилно работно облекло за еднократна и многократна употреба, използвано като медицински изделия за болничния персонал, предназначени да предотвратят предаването на инфекциозни агенти между болничния персонал и пациентите по време на хирургични и други инвазивни процедури. Този европейски стандарт определя оценяването на методи за изпитване, идентифицира характеристики на стерилно работно облекло и определя изискванията за ефективността на тези продукти.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

2017/745

Регламент за медицинските изделия

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 13795-2:2019

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN 13795-2 rev:2022
20.60 Край на периода за коментари
20.05.2022 г.

Свързан проект

Въвежда prEN 13795-2 rev