Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 12608-2:2022

Профили от непластифициран поли(винилхлорид) (PVC-U) за производство на прозорци и врати. Класификация, изисквания и методи за изпитване. Част 2: Профили от PVC-U, покрити с фолиа, залепени с лепила

Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) profiles for the fabrication of windows and doors - Classification, requirements and test methods - Part 2: PVC-U profiles covered with foils bonded with adhesives

Главна информация

40.60     27.10.2022 г.

BDS

ТК-81

Европейски стандарт

83.140.99     91.060.50  

Обект и област на приложение

Този документ определя класификациите, изискванията и методите за изпитване за профили от непластифициран поли(винилхлорид) (PVC-U), покрити с фолиа, предназначени за външна употреба, залепени с лепила, които са предназначени да се използват за производство на прозорци и врати.
ЗАБЕЛЕЖКА 1 По редакционни причини в този документ терминът "прозорец" се използва за прозорец/врата.
ЗАБЕЛЕЖКА 2: Профили, изработени от материали от PVC-U с усилващи материали (напр. стъклени влакна), не са обхванати от този документ.
ЗАБЕЛЕЖКА 3 За целите на производствения контрол могат да се използват методи за изпитване, различни от посочените в този документ.

Жизнен цикъл

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN 12608-2:2022
40.60 Край на общественото допитване
27.10.2022 г.

Свързан проект

Въвежда prEN 12608-2